Engineering

Engineering

bureauEAU voert de bouwkundige engineering van architectuurontwerpen uit. Daarbij richten we ons bij voorkeur op de engineering van integrale, complexe ontwerpopgaven, waarbij samenwerking met veel partijen wordt gevraagd.

Snel schakelen tussen teams

Time management is belangrijk om binnen planning en budget te werken. Daarom is de projectmatige werkwijze van bureauEAU zodanig ingericht dat er snel kan worden geschakeld tussen projectpartners.

Een goed proces

Een goed proces komt niet vanzelf tot stand. Juist wanneer het niet wil vlotten moet je de lijnen openhouden en constructief blijven. bureauEAU weet ook in die situaties problemen professioneel op te lossen.