Drie Hoefijzers

Breda, Nederland

Het voormalige brouwerijterrein Drie Hoefijzers aan de rand van het centrum van Breda, wordt getransformeerd tot een leefgebied met stedelijke allure. Het Noordelijke deel van dit terrein, bestaat uit verschillende deelgebieden met appartementen en woningen.

Opgeleverd

3 Hoefijzers Breda
3 Hoefijzers Breda
3 Hoefijzers Breda
3 Hoefijzers Breda
3 Hoefijzers Breda

In uitvoering

3HN bouw
3HN bouw
3HN bouw
3HN bouw
3HN bouw
3HN bouw
3HN bouw

In opdracht van AM zijn door bureau EAU 109 woningen uitgewerkt. Het project omvat diverse woningtypen waarvan de gevelontwerpen door 6 verschillende architecten zijn aangeleverd. Het plan heeft een grote variatie in soorten baksteen, kozijnvormen, dakranden en detailleringen. De woningen hebben geluid belaste gevels waardoor speciale spui-voorzieningen in de kozijnen zijn opgenomen. Een deel van de woningen is uitgerust met een prefab betonkelder die is opgehangen aan de funderingsbalken.

 

Drie Hoefijzers Breda Blok 8

Drie Hoefijzers Breda Blok 8

Drie Hoefijzers Breda Noordzijde

Drie Hoefijzers Breda Noordzijde

Proces

BureauEAU heeft het 3D modelleerwerk verzorgd vanaf Voorlopig Ontwerp naar stukken tbv aanvraag omgevingsvergunning. Parallel hieraan de verkooptekeningen. Na de bouwaanvraag zijn direct de Uitvoeringsgereed Ontwerptekeningen opgestart.

UO1010 Begane grond en 1e verdieping, Blok 1

UO2030 Gevels en doorsneden blok 3

Projectgegevens

Opdrachtgever
AM
Functie
Wonen
Werkzaamheden
Voorlopig Ontwerp (deels), Definitief Ontwerp/ stukken tbv omgevingsvergunning, Uitvoeringsgereed Ontwerp en Verkooptekeningen, bouwbesluit toets.
Omvang
109 grondgebonden woningen opgedeeld in fase 1 (54 woningen) en fase 2 (55 woningen)
Looptijd
start 2018, oplevering laatste fase medio 2021
Architecten
Brink architectuur en stedenbouw, diederendirrix, Grosfeld van der Velde architecten, Hans van der Heijden Architect, havermans : hielkema architecten, Mulleners + Mulleners architectuur

Bekijk alle projecten