Station Eindhoven Centraal

Eindhoven, Nederland

Om de logistiek van Station Eindhoven Centraal te optimaliseren is een nieuwe passage aangelegd naast de oude tunnel, met winkels, roltrappen, liften, kunst en wachtruimte. Daarnaast is de bestaande passage gerenoveerd en zijn de perrons aangepast.

Opgeleverd

Opening station

Op 22 maart 2018 werd de oplevering feestelijk gevierd samen met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven-van der Meer, reizigers en bewoners.

In uitvoering

De bouw is begonnen in 2013. Vanaf eind 2015 kunnen de reizigers de nieuwe passage gebruiken. Eind 2017 heeft ProRail haar werkzaamheden afgerond. NS is verder gegaan met de renovatie van de stationshallen.

Proces

Met als uitgangspunt de bestekstukken van Arcadis zijn de Uitvoeringsgereed Ontwerptekeningen in zes separate, aan de bouwplanning volgende, fases geproduceerd. bureauEAU heeft tijdens dit proces de continuïteit en kwaliteit van alle fases bewaakt en verwerkt. Na de realisatie zijn alle productietekeningen en wijzigingen één op één overgenomen in het tekenwerk zodat Prorail over 100% correcte “As Built” tekeningen beschikt.

 

Plattegrond niveau 0

Doorsnede trap

Detail aansluiting glazen dak/bestaand plat dak Noordzicht

Detail lichtdoorlatend betonnen element

zoom_in

Doorsnede 01 & 02

zoom_in

Doorsnede 03 & 04

Projectgegevens

Functie
Station incl. algemente ruimtes, perrons, winkels en horeca
Opdrachtgever
Heijmans Civiel
Contract
Engineer & Build
Werkzaamheden
Bouwkundige tekeningen uitvoeringsgereedfase, productietekeningen naar "as built" tekeningen (revisie)
Looptijd
augustus 2013 - maart 2017
Architect
Arcadis
TAK Architecten

Bekijk alle projecten